September

6 september 19.30 - 21.00 uur Algemene ouderavond voor alle ouders
18 september 19.00 - 21.00 uur MR

Oktober

3 oktober Start Kinderboekenweek
15 oktober t/m 19 oktober Herfstvakantie

November

20 november 19.00 - 21.00 uur MR

December

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 2018-2019

Januari

24 december t/m 4 januari Kerstvakantie 2018-2019

Februari

14 februari 19.00 - 21.00 uur MR

Maart

4 maart t/m 8 maart Carnavalsvakantie 2019

April

2 april 19.00 - 21.00 uur MR
21 april t/m 22 april Pasen 2019
22 april t/m 3 mei Meivakantie 2019
27 april Koningsdag

Mei

22 april t/m 3 mei Meivakantie 2019
21 mei 19.00 - 21.00 uur MR
30 mei t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie 2019

Juni

9 juni t/m 10 juni Pinksteren 2019
11 juni 19.00 - 21.00 uur MR

Juli

8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019

Augustus

8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

27 april Koningsdag

Mei

Juni

Juli