De praktijk

Rots & Water school
De Zonnewijzer is een Rots & Water school.
Rots en Water is een psychofysieke training voor PO, VO, MBO, speciaal onderwijs, hulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. 
Alle leerkrachten van de Zonnewijzer zijn geschoold tot Rot&Water trainers.
Alle kinderen krijgen ieder jaar structureel Rots&Water lessen.

Lees hier meer over het programma en hoe dat op de Zonnewijzer ingezet wordt.