SBO De Zonnewijzer

SBO De Zonnewijzer is de enige school voor speciaal basisonderwijs binnen het bestuur.
Het samenwerkingsverband passend onderwijs (PO 3009) heeft drie SBO scholen (Valkenswaard, Veldhoven, Bladel).

De Zonnewijzer wil zich onderscheiden van de reguliere basisschool.
We hebben hiervoor elementen vanuit het concept "de andere basisschool"  gekozen:
- acceptatie van jezelf  en de ander;
- een leerproces waarbij kinderen ook zelf keuzes leren maken;
 - werken met werkplekken.
Naast de kernvakken kiezen de kinderen een werkplek waar zij aan een bepaalde opdracht gaan werken. Zij kiezen, maken en delen hun werk en ervaringen.
We zien in de praktijk dat de kinderen die bij ons op school komen, vaak vastgelopen zijn in het regulier onderwijs of ook al in de voorbereiding daarop, ondanks alle zorg en extra ondersteuning die geboden wordt.
Om deze kinderen weer in ontwikkeling te brengen, hebben we gekozen voor deze andere aanpak.

Deze aanpak is terug te vinden in ons dagrooster, de didactische aanpak en de pedagogische aanpak.
Het dagrooster:
In de ochtend zijn er instructies waarbij kinderen van de leerkracht instructie krijgen om nieuwe vaardigheden te leren. In de middag gaan de kinderen uiteen om in werkplekken de geleerde vaardigheden om te zetten naar de praktijk. Daarvoor hebben we diverse werkplekken;
- Werkplek Techniek
- Werkplek Zorg & Welzijn
- Werkplek Theater
- Werkplek Groen
- Werkplek Wereldoriëntatie
Daarnaast zijn we een Rots &Water school, dat betekent dat alle leerkrachten geschoold zijn tot  Rots&Water trainers. Rots&Water is  een psychofysieke training waarbij leerlingen getraind worden in het vergroten van communicatie- en sociale vaardigheden.

 

Nieuwsgierig naar onze plannen voor de toekomst?

De school in beeld

In onderstaand fimpje geven we een korte rondleiding door onze school. Zo krijgt u alvast een eerste indruk van onder andere het gebouw, onze werkwijze en de sfeer op school.
Moet u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.