Aanmelden en plaatsing van een nieuwe leerling

Wij willen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs bieden voor al onze leerlingen op de best passende plek.
Als uw kind niet aan kan sluiten bij het basisaanbod van de huidige school kan het zijn dat er tot een gezamenlijke (ouders, huidige school en ontvangende school) conclusie wordt gekomen dat een andere onderwijssetting betere kansen biedt.
Wanneer dit het geval is vraagt de huidige school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor het speciaal basisonderwijs (SBO) of voor het speciaal onderwijs (SO) bij team Passend Onderwijs van SKOzoK.

Voor plaatsing op het SBO is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt door het Samenwerkingsverband toegekend. Met deze TLV kunnen ouders hun kind aanmelden op de Zonnewijzer.

Ouders die kennis willen maken met de Zonnewijzer kunnen altijd een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding. Neem daarvoor contact op met de directeur Jessica Verbeek, infosbodezonnewijzer@skozok.nl.

We zorgen voor een goede en warme overdracht van leerlingen naar onze school. Zodra een leerling is ingeschreven, maakt de leerkracht van de Zonnewijzer een afspraak met de leerkracht van de huidige school om de nieuwe leerling in de huidige setting te leren kennen. Doel is een eerste kennismaking met de nieuwe leerling en een beeld vormen van de situatie waar de leerling vandaan komt. Aansluitend vindt er een korte, warme overdracht plaats tussen de leerkrachten.

Is er een TLV afgegeven door het Samenwerkingsverband, dan vindt voorafgaand aan de plaatsing een kennismakingsgesprek plaats met de ouders, leerkracht en de orthopedagoog en/of de kwaliteitsondersteuner.
Na een periode van 6 weken vindt opnieuw een gesprek plaats met ouders, leerkracht en KO / orthopedagoog. Onderwerp van dit gesprek is hoe de eerste periode is verlopen. Belangrijke vraag hierbij is hoe het staat met het welbevinden van de leerling.

Terugplaatsing naar een basisschool
Leerlingen krijgen altijd een toelaatbaarheidsverklaring met een maximum van 3 jaar. De ontwikkeling van de leerlingen wordt regelmatig geëvalueerd. Bij deze evaluaties wordt altijd meegenomen of het SBO nog steeds de juiste setting is voor een leerling of dat bijvoorbeeld terugplaatsing naar een reguliere school een reële optie is.
Is dit het geval dan wordt zorgvuldig bekeken welke school kan bieden wat de leerling nodig heeft en of hier tijdelijk nog extra ondersteuning bij nodig is op de reguliere school.