Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt of zijn er misverstanden. Dat is op onze school niet anders. Mocht dit aan de orde zijn dan kunt u het hieronder vermeldde stappenplan volgen.

  1. Altijd eerst overleg met de leerkracht. Bij onvoldoende resultaat naar stap 2;
  2. Overleg met de directie. Bij onvoldoende resultaat naar 3;
  3. Overleg met de contactpersoon inzake klachten. Bij onvoldoende resultaat naar 4;
  4. Inschakelen van interne vertrouwenspersoon van SKOzoK: Lieke Bemelmans en Hein Lepelaars. Bij onvoldoende resultaat naar 5;
  5. Inschakelen van de externe vertrouwenspersoon van SKOzoK. Bij onvoldoende resultaat naar 6;
  6. Indienen van de klacht bij de klachtencommissie KBO.

Dit plan en de namen van de contactpersonen staan uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6 van onze schoolgids.