Ondersteuning

Kinderen binnen het SBO hebben behoefte aan extra ondersteuning. Dit wordt op diverse manieren vorm gegeven. Een en ander is onder andere terug te vinden in het ondersteuningsprofiel van onze school. 
Meer informatie over passend onderwijs vindt u bij het samenwerkingsverband 3009 (PO de Kempen) 

Het ondersteuningsprofiel van het SBO