Onze oudervereniging

De oudervereniging (OV) 
De oudervereniging (OV) is een officiële vereniging, die bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde ouders. Zij vertegenwoordigen - samen met de MR - de ouders van kinderen van onze school. Samen met de teamleden spannen ze zich in om voor de kinderen bijzondere of jaarlijks terugkerende activiteiten te helpen realiseren. Via de oudervereniging wordt ook de screening van hoofdluis georganiseerd.

De OV overlegt zo’n zes keer per schooljaar, op school. Het Jaarverslag van de OV kunt u hier vinden op de website.

Omdat de OV alle ouders vertegenwoordigt, kunnen zij signalen van wat ouders belangrijk vinden, doorgeven aan de directie en de medezeggenschapsraad. Dit wordt dan ook als een belangrijke taak van de oudervereniging beschouwd. U kunt in zo’n geval op de volgende manier te werk gaan:
•             stuur een email naar: ovsbodezonnewijzer@skozok.nl
 

Ouderbijdrage activiteiten voor de leerlingen (vrijwillig)
Een wezenlijke taak van de oudervereniging is niet alleen de handen uit de mouwen steken tijdens activiteiten, maar ook ervoor zorgen dat die activiteiten kunnen plaatsvinden wat betreft financiën. De kosten van deze activiteiten worden namelijk niet gefinancierd vanuit de reguliere onderwijsbegroting. Om deze activiteiten, die belangrijk zijn in het dagelijkse schoolleven, toch te kunnen doen, is de ouderbijdrage nodig. Laat ons allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, temeer omdat de ouderbijdrage geheel ten goede komt aan de kinderen!

De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 35,00 per kind en kan worden overgemaakt op NL57 INGB 0003 1468 38 t.n.v. OV De Zonnewijzer, Haagstraat 136, 5552 HP Valkenswaard, onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt telkens tijdens de OV-jaarvergadering (omstreeks de herfstvakantie) vastgesteld. Tijdens deze vergadering legt de Oudervereniging o.a. ook verantwoording af over hun financiële bijdragen aan de activiteiten en de financiële balans.

Zijn er vragen/opmerkingen over de ouderbijdrage of wilt u graag een gespreide betalingsregeling afspreken, dan kunt u dit eveneens aangeven via ovsbodezonnewijzer@skozok.nl of rechtstreeks met de penningmeester. 
Er wordt vervolgens contact met u opgenomen.

Bezetting OV:
Namens het team:
Steffi Kuipers
Maureen Verdonschot
Namens de ouders:
Sylvia Costers
Krissie van Steensel
Esther van Beers
(vacature)