Onze oudervereniging

De oudervereniging (OV) 

De oudervereniging (OV) is een officiële vereniging, die bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde ouders.
Zij vertegenwoordigen - samen met de MR - de ouders van kinderen van onze school.
Samen met het team spannen ze zich in om voor de kinderen bijzondere of jaarlijks terugkerende activiteiten te helpen realiseren.
De OV overlegt zo’n zes keer per schooljaar, op school.

In het OV-jaarverslag worden alle activiteiten van het betreffende schooljaar beschreven en wordt tevens verslag gedaan van wat er precies wordt gedaan met de inkomsten (ontvangen ouderbijdrage).

Ouderbijdrage activiteiten voor de leerlingen (vrijwillig)
Een wezenlijke taak van de oudervereniging is niet alleen de handen uit de mouwen steken tijdens activiteiten, maar ook ervoor te zorgen dat er financiën zijn om die activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. De school ontvangt namelijk vanuit de reguliere onderwijsbegroting geen bijdrage om activiteiten voor de leerlingen te financieren.
Om deze activiteiten, die belangrijk zijn in het dagelijkse schoolleven, toch te kunnen doen, is de ouderbijdrage broodnodig.

Laat ons allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, temeer omdat de ouderbijdrage geheel ten goede komt aan de kinderen!

De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 35,00 per kind en kan worden overgemaakt op
NL57 INGB 0003 1468 38 t.n.v. OV De Zonnewijzer, Haagstraat 136, 5552 HP Valkenswaard,
onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de OV-jaarvergadering.

Contact

Zijn er vragen/opmerkingen, heeft u behoefte aan bepaalde informatie, vragen over de ouderbijdrage of wilt u graag een gespreide betalingsregeling afspreken, dan kunt u dit aangeven via infosbodezonnewijzer@skozok.nl
We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Bezetting OV:
Namens de ouders:
Krissie van Steensel
Jenny Spooren (penningmeester)
Ester Schonenberg
Kim Kroon
Jenneke Berendsen 

Afgevaardigden namens het team:
Steffi Kuipers
Maureen Verdonschot
Britt de Laat