Onze oudervereniging

De oudervereniging, bestaande uit ouders van onze leerlingen, vertegenwoordigt -samen met de MR-  alle ouders van onze school. Ze nemen het voortouw als de handen uit de mouwen moeten worden gestoken, via de oudervereniging wordt ook de screening van hoofdluis georganiseerd, er is contact met school wat betreft activiteiten, behoeften vanuit school, belangen/vragen van ouders, enzovoort.

De allerbelangrijkste taak van de oudervereniging is er voor te zorgen dat er voldoende inkomsten zijn om alle activiteiten/festiviteiten voor de kinderen te kunnen laten plaatsvinden. Activiteiten als schoolreis (deels), projectdag, Sinterklaas, kerstworkshops, carnaval, schoolverlaterskamp (deels), enzovoort, worden betaald vanuit de (vrijwillige) ouderbijdrage, die onze ouders op de rekening van de oudervereniging storten. U begrijpt het al; de ouderbijdrage komt geheel ten goede aan activiteiten voor de kinderen. En daartegenover staat: wat betreft het kunnen laten plaatsvinden van deze activiteiten zijn wij afhankelijk van u, van alle ouders samen.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 35,00 per kind en kan worden overgemaakt naar
NL57 INGB 0003 1468 38, t.n.v. OV De Zonnewijzer, onder vermelding van de naam van uw kind en groep.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt telkens tijdens de OV-jaarvergadering vastgesteld. Tijdens deze vergadering legt de oudervereniging ook verantwoording af over hun financiële bijdragen aan de activiteiten en de financiële balans.
Zijn er vragen/opmerkingen over de ouderbijdrage of wilt u graag gespreid  betalen, dan kunt u zich wenden tot:

Mevrouw Claudia Conrad / penningmeester; claudiaconrad@kpnplanet.nl

Er wordt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
De OV is te bereiken via : ovsbodezonnewijzer@skozok.nl
Er wordt vervolgens via mail of telefoon contact met u opgenomen.