Schoolverlaters

Centrale eindtoets

De kinderen van de basisschool moeten allemaal deelnemen aan de centrale eindtoets. Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn ook scholen voor speciaal onderwijs verplicht om bij hun leerlingen een eindtoets af te nemen. Deze wordt in april afgenomen. De exacte data staan vermeld in onze kalender.
Op dit moment zijn er diverse, door het ministerie goedgekeurde eindtoetsen op de markt. Voor onze school is dit de ' centrale eindtoets ' (ook nog wel de Citotoets genoemd). Voor plaatsing in het voortgezet onderwijs is het advies van de basisschool bepalend. De eindtoets moet hiervan een extra onderbouwing en versterking zijn!
Meer informatie over de ' Centrale Eindtoets ' vindt u op www.centraleeindtoetspo.nl .

 

Informatie

Een site die kan helpen met het oriënteren op de overstap naar de middelbare school is scholenopdekaart.nl.
Neem ook eens een kijkje op vanponaarvo.nl of  http://www.devogids.nl/ 
 

Scholen voorgezet onderwijs

Were Di Valkenswaard
School voor vmbo-k, vmbo-t/g, havo, atheneum en gymnasium.
Er is ook een afdeling Were Di 3 voor vmbo-k en vmbo-t/g. Hier werken de leerlingen vooral met leervragen, waarbij ze zelf op zoek gaan naar het antwoord en dit presenteren aan de groep. Samenwerken is belangrijk. Ze worden hierin begeleid door leerkrachten.
Website: www.weredi.nl

Pius X college Bladel
School voor Praktijkonderwijs t/m VWO
Website: www.piusx-college.nl

Sondervick Veldhoven
School voor vmbo, havo, atheneum, TTO (tweetalig onderwijs, dus vakken worden in het Nederlands en Engels gegeven) en gymnasium.
Website: www.sondervick.nl

Het Antoon Schellenscollega
School voor vmbo. Het Antoon Schellenscollege is een kleine school. De stap van de basisschool naar de middelbare school is bij ‘t Antoon niet zo groot.
Website: www.antoonschellenscollege.info

De Rooi Pannen Eindhoven
School voor vmbo-b, vmbo-k en vmbo-g.
Op deze locatie is ook mbo-horeca, mbo-toerisme/ recreatie en mbo-brood & banket aanwezig. Je kunt dus via het vmbo makkelijk doorstromen naar deze mbo-richtingen, maar ook naar andere mbo-scholen en zelfs naar de havo (na vmbo-g met aanvullend vmbo-t).
Website: www.derooipannen.nl

Helicon opleidingen VMBO Groen Eindhoven
Vmbo (ook LWOO) met 'groene' inkleuring (Bloem, Food, Groen, Plant en Dier).
Leren door doen. Kleine school.
Website: www.helicon.nl/vmbo/helicon-vmbo-eindhoven/

St Lucas  Eindhoven
VMBO-opleiding met extra aandacht op het gebied van vormgeven, multimedia en printmedia.
Naast de vmbo-lessen ook veel uitdagende praktijkvakken op dit gebied.
Website: www.sintlucas.nl

Vakcollege Eindhoven
Vakcollege Eindhoven is een school waar ze je op basis van interesses en kwaliteiten uitdagen en waar je een praktische opleiding volgt: al vanaf het eerste jaar richting een vmbo- én mbo diploma!
Website:  www.vakcollegeeindhoven.nl/

Christiaan Huygens College Eindhoven
Het Christiaan Huygens College bestaat uit drie scholen in Eindhoven. Elk van die scholen heeft een eigen aanbod en een eigen cultuur.
Website: www.huygenscollege.nl
 

Informatiedagen / Open dagen

Ga eens langs en proef de sfeer van de scholen.  De data van de informatiedagen, open dagen vind je op de website van de scholen.